Privatlivs-politik

Generelt

Maneno Tjenesten er et læsespil, der motiverer til læsning, kombineret med en streamingtjeneste med e-bøger og lydbøger for børn i indskolingsalderen. Brugen af en del af Maneno Tjenesten kræver, at der afgives personoplysninger. I det følgende vil vi oplyse om arten og omfanget af indsamlingen af personoplysninger samt om behandlingen af disse og formålet hermed.Maneno Tjenesten, herunder tilknyttede websteder, app’s og produkt varianter: Maneno, Maneno til skolebrug og Maneno for Nota (samlet "Maneno Tjenesten" eller "Tjenesten"). Tjenesten markedsføres og udgives af Maneno ApS (”Virksomheden”), som også er eneejer af Maneno Tjenesten:

Maneno ApS
CVR-nr. 36476591
Fruebjegvej 3
2100 København Ø
Tlf.: +45 3412 5000
E-mail: support@maneno.dk

1. Introduktion

Til brug for opfyldelse af Maneno Tjenestens formål, brugersupport, afregning og markedsføring, indsamler og behandler Virksomheden personoplysninger om Abonnenten, Vejlederen og Medlemmet (se Maneno Brugsbetingelser).

Personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig og dit barn. Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er meget vigtig for os, og vi forstår vores ansvar for at håndtere dine personlige oplysninger med omhu, for at opbevare dem sikkert og overholde lovkravene.

Formålet med denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger ("Politik") er at give en forståelig forklaring på hvornår, hvorfor og hvordan vi indsamler og bruger personlige oplysninger.

Læs venligst denne politik grundigt. Den giver vigtige oplysninger om, hvordan vi bruger personlige oplysninger og forklarer dine juridiske rettigheder. Denne politik er ikke tilsigtet at tilsidesætte vilkårene for enhver kontrakt, som du har med os (for eksempel Maneno Brugsbetingelser) eller eventuelle rettigheder, som du måtte have ifølge gældende lovgivning om databeskyttelse.

Vi vil til enhver tid foretage ændringer af denne politik for at holde den ajourført eller for at overholde lovkrav eller ændringer i den måde, hvorpå vi driver vores forretning. Vi vil sørge for, at du bliver gjort opmærksom på væsentlige ændringer ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, du senest har opgivet til os, eller ved at poste en meddelelse på enhver relevant hjemmeside, så du er informeret om konsekvenserne af databehandlingsaktiviteterne, før du fortsætter med at engagere dig. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at tjekke og gennemgå denne politik, så du altid vil vide, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og hvem vi deler dem med.

2 Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?- E-mail, Navn og Telefonummer på Brugeren i forbindelse med oprettelse af en konto.

Brugeren har mulighed for at oprette en eller flere læseprofiler, hvor der opsamles følgende data som kan karakteriseres som personhenførbar (afhængig af brug).
- Brugerid (har I så selv ikke en værdi, men når koblet med øvrige indsamlet data kan bruges til at henføre brugeren til en person).

Alle data der er listet nedenfor er valgfri og ikke et krav for at benytte tjenesten.
- Kaldenavn
- Lydoptagelser af oplæsninger (som man kan gemme på sin profil til senere gennemgang)
- Profilbillede (som gemmes på profilen).
- Unilogin (til brug for login)
- Alder (til brug for at præsentere alderstilsvarende indhold)
- Skole (til brug til ranglister)
- Klassetrin (til brug til ranglister)

I forbindelse med brug af app'en, aktivitet på maneno.dk samt øvrige digitale ressourcer (eksempelvis supportsite, mails og bruger-fora) indsamles:
- IP-adresser
- Hvilke bøger og sider der er læst i bøgerne
- Tid og interaktioner i apps og på maneno's hjemme og supportsider
- Enhedstype
- Browsertype
- Sessionsfrekvens
- Cookies.
- Crashlogs
- Diagnostik (load tid)

Disse bruges til at forbedre brugeroplevelse og foretage fejlsøgning i Manenos tjenester.

Brugeren kan til enhver tid bede om at få sine data slettes via:
https://maneno.dk/sletmig

eller ved at skrive til
support@maneno.dk

Data slettes automatisk 3 måneder efter Brugeren har opsagt sit medlemskab/abonnement.
Har Brugeren ikke haft et medlemskab/abonnement arkiveres data 1 år efter sidste login dato og slettes efter 3 år efter sidste login dato.

3 Til hvilke formål bruger vi dine personlige oplysninger, og hvad er det juridiske grundlag?

Vi bruger dine personlige oplysninger til:

- at sikre Maneno Tjenesten opfylder sit formål i forhold til at optimere brugeroplevelse og personalisere indholdet, så det fx passer til foretrukne genre og læseniveau- at sørge for, at indhold fra vores hjemmeside præsenteres på den mest effektive måde for dig og din computer- at kunne yde effektiv og korrekt support
- at gennemføre betaling og sikre korrekt fakturering af abonnementer
- at underrette dig om ændringer i Maneno Tjenesten

Vi kan også sende dig marketingmateriale (forudsat at du har accepteret at modtage nyhedsbreve fra os). Denne proces vil sandsynligvis omfatte profilering, og der findes flere oplysninger om dette i afsnit 7 i denne politik. Vi skal også bruge dine personlige oplysninger til formål forbundet med vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Vi skal etablere en juridisk grund til at kunne bruge dine personlige oplysninger, så vi vil sikre, at vi kun bruger dine personlige oplysninger til de formål, der er angivet i dette afsnit 3, hvor vi er overbevist om, at:
- vores brug af dine personlige oplysninger er nødvendig for at kunne administrere dit abonnement, din forældrekonto og dit barns brugerprofil på Maneno, (artikel 6, stk. 1, litra b i Persondataforordningen (GDPR)), eller
- vores brug af dine personlige oplysninger er nødvendig for at overholde en relevant juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse, som vi er underlagt (f.eks. at overholde Datatilsynets krav) (artikel 6, stk. 1, litra c i Persondataforordningen (GDPR)), eller
- vores brug af dine personlige oplysninger er nødvendig for at understøtte "legitime interesser", som vi har som virksomhed (for eksempel at forbedre vores produkter eller at udføre analyser på tværs af vores datasæt), forudsat at det altid udføres på en sådan måde, at det er passende, og det respekterer dine personlige rettigheder. (Artikel 6, stk. 1, litra f i Persondataforordningen (GDPR)).

Hvis det kræves i henhold til særskilte love, f.eks. reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger og elektronisk kommunikation, sikrer vi også, at du har tilvalgt, at vi må sende dig marketingmateriale - se afsnit 5 herunder for flere detaljer.

Før vi indsamler og/eller bruger nogen særlige kategorier af data, etablerer vi en yderligere lovlig grund til ovenstående, som giver os mulighed for at bruge disse oplysninger. Denne ekstra fritagelse vil typisk være:- dit udtrykkelige samtykke (artikel 9, stk. 2, litra a i Persondataforordningen (GDPR));- etablering, udøvelse eller forsvar fra os eller tredjeparter af juridiske krav (artikel 9, stk. 2, litra f i Persondataforordningen (GDPR)); eller- en særlig undtagelse i henhold til lokal lovgivning i EU-medlemslande og andre lande, der indfører Persondataforordningen (GDPR).

BEMÆRK: Hvis du giver dit udtrykkelige samtykke til at tillade os at behandle dine særlige kategorier af data, kan du til enhver tid inddrage dit samtykke til sådan behandling. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, vil vi fortælle dig mere om de mulige konsekvenser, herunder hvis det betyder, at visse tjenester (fx gratis adgang via Nota medlemskab) ikke længere kan leveres).

4 Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Vi deler i begrænset omfang dataene med tredjeparter for at hjælpe med at drive vores forretning og levere tjenester. Disse tredjeparter kan fra tid til anden have adgang til dine personlige oplysninger og omfatter følgende data og tjenester:

Navn, Email, Telefonnummer, Bruger id deles med tjenesten ChargeBee og Intercom, som vi bruger til at administrere abonnementer og support.

Vi deler diagnostik og adfærdsdata i vores tjenester med:
Clevertap, MixPanel, Branch.io, Hotjar, OptinMonster, Facebook, Apple og Google
med henblik på at optimere brugeroplevelser og effektivisere drift og vedligehold af vores samlede IT-infrastruktur.

For medlemmer af Nota deler vi ISBN numre på de bøger der er blevet læst med Nota.  

Derudover benytter vi følgende betalingsudbydere ChargeBee, Shopify, MobilePay, Adyen og Nets, som du i forbindelse med oprettelse af et abonnement afgiver dine betalingsoplysninger til.

Herudover kan dine personlige oplysninger bliver delt med:
- vores regulerende myndigheder, som omfatter Datatilsynet, samt andre tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder,
- advokater og andre professionelle servicevirksomheder (herunder vores revisorer).

Hvis vi skulle sælge en del af vores forretning, vil vi også skulle overføre dine personlige oplysninger til køberen.

5 Direkte markedsføring

Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at sende dig direkte markedsføring om vores tjeneste, oplevelser eller vores relaterede tjenester. Dette vil ske i form af e-mail, post, SMS, push-beskeder eller målrettede onlineannoncer.

Hvor opt-in samtykke er påkrævet i henhold til lokale love, vil vi bede om dit samtykke; Ellers vil vi stole på vores legitime interesser med henblik på GDPR som nærmere beskrevet i afsnit 3 (herunder hvor vi er afhængige af en opt-out tilladelse). Du har ret til ikke længere at modtage direkte markedsføring - du kan gøre dette ved at klikke på afmeld linket i elektronisk kommunikation (f.eks. E-mails) eller ved at kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnit 10.

Vi bruger også dine personlige oplysninger til at tilpasse eller personalisere annoncer, tilbud og indhold, der stilles til rådighed på baggrund af dine besøg på og/eller brug af vores hjemmesider eller andre mobile applikationer, platforme eller tjenester, og til at analysere resultaterne af disse annoncer, tilbud og indhold, samt din interaktion med disse. Vi kan også anbefale indhold til dig på baggrund af de oplysninger, vi har samlet om dig og dine visningsvaner. Dette udgør 'profilering', og der findes mere information om dette i afsnit 7 i denne politik.

6 International overførsler

Nogle af vores tjenesteudbydere, der har adgang til dine personlige oplysninger, er placeret uden for EU. Vi vil altid tage skridt til at sikre, at enhver international overførsel af oplysninger varetages omhyggeligt for at beskytte dine rettigheder og interesser, især vil vi enten:

- kun overføre dine personlige oplysninger til lande, der anerkendes som tilstrækkelige juridiske beskyttelsesniveauer i overensstemmelse med artikel 45 i Persondataforordningen (GDPR); eller
- sikre, at overførsler uden for Den Europæiske Union er underlagt en passende retslig beskyttelse - f.eks. EU-modelklausuler i henhold til artikel 46, stk. 2 i Persondataforordningen (GDPR) og/eller EU-USA Privacy Shield til beskyttelse af overførte personlige oplysninger til USA (for yderligere oplysninger, se her)

Du har ret til at spørge os om yderligere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har sat i værk, som nævnt ovenfor. Kontakt os, som beskrevet i afsnit 10, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller at anmode om en kopi, hvor beskyttelsen er dokumenteret (som kan være redigeret for at sikre fortrolighed).

7 Profilering

'Automated Decision Making' refererer til en beslutning, der træffes gennem den automatiske behandling af dine personlige oplysninger alene - det vil sige behandling ved hjælp af for eksempel softwarekode eller en algoritme, som ikke indebærer nogen menneskelig indgriben. Vi udfører ikke nogen automatiseret beslutningstagning, men vi udfører profilering ved hjælp af automatiseret behandling for at skræddersy markedsføringsmaterialer til en specifik kunde.

Hvis du er en forbruger, der har tilmeldt dig for at modtage markedsføringsopdateringer, kan vi bruge profilering til at sikre, at markedsføringsmaterialer er skræddersyet til dine præferencer og til det, vi tror, du vil være interesseret i. Under visse omstændigheder vil det være muligt at udlede visse oplysninger om dig fra profileringsresultatet, hvilket kan indeholde særlige kategorier af personlige oplysninger, men vi vil ikke gøre dette, medmindre vi har fået dit udtrykkelige samtykke til at gøre dette.

8 Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi opbevarer dine personlige oplysninger så længe, som det med rimelighed er nødvendigt til de formål, der er anført i afsnit 3 i denne politik. Især hvor der ikke har været interaktion fra en forbruger (f.eks. et køb, åbning af e-mail, tilmelding til nyhedsbrev), arkiveres en post efter 1 år og slettes efter 3 år.

Hvor vi er forpligtet til at gøre det for at opfylde juridiske, lovgivningsmæssige, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav, bevarer vi dine personlige oplysninger i længere perioder, men kun hvor det er tilladt at gøre det, herunder så vi har en præcis oversigt over dine kontakt med os i tilfælde af eventuelle klager eller udfordringer, eller hvis vi med rimelighed tror, at der er mulighed for juridiske forhold vedrørende dine personlige oplysninger eller forhold.

Vi opretholder en databehandlingspolitik, som vi anvender til registre i vores varetægt. Hvor dine personlige oplysninger ikke længere er påkrævet, og vi ikke har et juridisk krav til at beholde dem, vil vi sikre, at de enten bliver slettet på sikker vis eller opbevaret på en måde, så de er anonymiseret, og de personlige oplysninger ikke længere bruges til forretning.

9 Hvad er dine rettigheder?

Du har en række rettigheder i forhold til dine personlige oplysninger. Sammenfattende har du ret til at anmode om: adgang til dine oplysninger; rettelse af eventuelle fejl i vores filer; sletning af optegnelser, hvor det ikke længere er nødvendigt; begrænsning af behandlingen af dine oplysninger; indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger; dataportabilitet; og forskellige oplysninger i forbindelse med enhver automatiseret beslutningstagning og profilering eller grundlaget for internationale overførsler. Du har også ret til at klage til din tilsynsførende myndighed (yderligere detaljer er beskrevet i afsnit 10 herunder).

Disse rettigheder er defineret mere detaljeret som følger:

9.1 Adgang - og HVAD DETTE BETYDER
Du kan bede os om at:

- bekræfte, om vi behandler dine personlige oplysninger;

- give dig en kopi af disse oplysninger;

- give dig andre oplysninger om dine personlige oplysninger, f.eks. hvilke oplysninger vi har, hvad vi bruger dem til, hvem vi videregiver dem til, om vi overfører dem til udlandet og hvordan vi beskytter dem, hvor længe vi opbevarer dem, hvilke rettigheder du har, hvordan du kan klage, hvor vi har fået dine oplysninger fra, og om vi har foretaget automatiseret beslutningstagning eller profilering, i det omfang du ikke allerede er blevet informeret om dette i denne politik.

9.2 Berigtigelse - og HVAD DETTE BETYDER
Du kan bede os om at rette op på unøjagtige personlige oplysninger. Vi kan søge om at få verificeret nøjagtigheden af oplysningerne, før de rettes.

9.3 Sletning / Ret til at blive glemt - og HVAD DETTE BETYDER
Du kan bede os om at slette dine personlige oplysninger, men kun hvor:

- de ikke længere er nødvendige til de formål, som de blev indsamlet til; eller

- du har trukket dit samtykke tilbage (hvor databehandlingen var baseret på samtykke); eller

- det følger en vellykket ret til indsigelse (se "Indsigelse" herunder); eller

- de er blevet behandlet ulovligt; eller

- det er nødvendigt at overholde en juridisk forpligtelse, som Maneno er underlagt.

Vi er ikke forpligtet til at overholde din anmodning om at slette dine personlige oplysninger, hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er nødvendig: for overholdelse af en juridisk forpligtelse eller for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav i forhold til ytringsfriheden eller til arkivering i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål. I forbindelse med markedsføring bemærker vi, at vi vil opretholde en undertrykkelsesliste, hvis du har afvist at modtage markedsførings indhold for at sikre, at du ikke modtager yderligere kommunikation.

9.4 Begrænsning - og HVAD DETTE BETYDER
Du kan bede os om at begrænse (dvs. bevare men ikke bruge) dine personlige oplysninger, men kun hvor:

- deres nøjagtighed er anfægtet (se 'Berigtigelse' herunder), så vi kan kontrollere deres nøjagtighed; eller

- behandlingen er ulovlig, men du vil ikke slette dem; eller

- de er ikke længere nødvendige til de formål, som de blev indsamlet til, men vi stadig har brug for dem til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav; eller

- du har udnyttet retten til at gøre indsigelse, og kontrol af de tvingende grunde afventer

Vi kan fortsætte med at bruge dine personlige oplysninger efter en anmodning om begrænsning, hvor:

- vi har dit samtykke; eller

- til etablere, udøve eller forsvare juridiske krav; eller

- til at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.

9.5 Portabilitet - og HVAD DETTE BETYDER
Du kan bede os om at udlevere dine personlige oplysninger til dig i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format, eller du kan bede om at få dem "overført" direkte til en anden dataansvarlig, men i begge tilfælde kun hvor: behandlingen er baseret på dit samtykke eller i udførelsen af en kontrakt med dig; og behandlingen foregår ved hjælp af automatiserede midler.

9.6 Indsigelse - og HVAD DETTE BETYDER
Du kan gøre indsigelse mod enhver behandling af dine personlige oplysninger, som har vores "legitime interesser" som retsgrundlag, hvis du mener, at dine grundlæggende rettigheder og friheder opvejer vores legitime interesser. Når du har gjort indsigelse, har vi mulighed for at demonstrere, at vi har overbevisende legitime interesser, som tilsidesætter dine rettigheder, men dette gælder ikke så vidt indsigelserne henviser til brugen af personlige oplysninger til direkte markedsføring.

For at udøve dine rettigheder kan du kontakte os som beskrevet i afsnit 10. Bemærk venligst følgende, hvis du ønsker at udøve disse rettigheder:

- Identitet. Vi tager fortroligheden af alle optegnelser, der indeholder personlige oplysninger, alvorligt, og forbeholder os ret til at bede dig om bevis for din identitet, hvis du foretager en anmodning.

- Gebyrer. Vi vil ikke anmode om et gebyr for at udøve nogen af dine rettigheder i forhold til dine personlige oplysninger, medmindre din anmodning om adgang til oplysninger er ubegrundet, gentagne eller overdrevne, i så fald vil vi opkræve et rimeligt beløb efter omstændighederne.

- Tidshorisont. Vi tilstræber at besvare eventuelle gyldige anmodninger inden for en måned, medmindre det er særlig kompliceret, eller du har foretaget flere anmodninger, i hvilket tilfælde vi sigter mod at svare inden for tre måneder. Vi vil informere dig, om vi kommer til at bruge længere tid end en måned. Vi kan spørge dig, om du kan hjælpe med at fortælle os, hvad du ønsker at modtage eller er bekymret for. Dette vil hjælpe os med at behandle din anmodning hurtigere.

- Undtagelser. Lokal lovgivning, herunder i Danmark, indeholder yderligere undtagelser, især adgangsretten, hvorved personlige oplysninger kan tilbageholdes fra dig under visse omstændigheder, for eksempel hvor det er juridisk privilegeret.

10 Kontakt og klager

Det primære kontaktpunkt for alle spørgsmål i forbindelse med denne politik, herunder anmodninger om at udøve registreredes rettigheder, er vores databeskyttelsesansvarlige. Den databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på følgende måde:

jura@maneno.dk

Hvis du har en klage eller bekymring over, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger, bedes du i første omgang kontakte os, og vi vil forsøge at løse problemet så hurtigt som muligt. Du har til enhver tid også ret til at indgive en klage til din nationale tilsynsførende myndighed for databeskyttelse. I Danmark er tilsynsmyndigheden for databeskyttelse Datatilsynet. Vi beder dig om at forsøge at løse eventuelle problemer med os først, selvom du til enhver tid har ret til at kontakte din tilsynsførende myndighed.

Copyright © 2016-2024 Maneno ApS. Alle rettigheder forbeholdes.  

Maneno Tjenesten er et læsespil, der motiverer til læsning, kombineret med en streamingtjeneste med e-bøger og lydbøger for børn i indskolingsalderen. Brugen af en del af Maneno Tjenesten kræver, at der afgives personoplysninger. I det følgende vil vi oplyse om arten og omfanget af indsamlingen af personoplysninger samt om behandlingen af disse og formålet hermed.

Maneno Tjenesten, herunder tilknyttede websteder, app’s og produkt varianter: Maneno, Maneno til skolebrug og Maneno for Nota (samlet "Maneno Tjenesten" eller "Tjenesten"). Tjenesten markedsføres og udgives af Maneno ApS (”Virksomheden”), som også er eneejer af Maneno Tjenesten.

Maneno ApS (tidl. Knowl’ge ApS)
CVR-nr. 36476591
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Danmark

Tlf.: +45 3412 5000
E-mail: support@maneno.dk
www.maneno.dk